Waarom Wat een verhaal!

Je bent hier: Home > Over Wat een Verhaal!

‘Wat een verhaal’

“Wat een verhaal!” is ontwikkeld omdat er behoefte ontstond aan een digitale methode voor levensbeschouwelijke vorming in het basisonderwijs,

  • waarin leerlingen samen betekenissen kunnen ontdekken in Bijbelverhalen, die zij kunnen verbinden met eigen ervaringen in hun persoonlijke leven, in dialoog met anderen, binnen de context van deze tijd,
  • die recht doet aan de levensbeschouwelijke diversiteit in de school, zowel bij de leerlingen als de teamleden,
  • waarin persoonsvorming centraal staat,
  • die de leerlingen een basis biedt voor de ontwikkeling van een eigen levensbeschouwelijke visie,
  • waarmee ook teamleden kunnen werken, die minder bekend zijn met de inhoud van de christelijke traditie,
  • waarin de verhalen op de website aangevuld worden met links naar andere levensbeschouwelijke tradities, en informatie aangeboden wordt over belangrijke feestdagen uit andere godsdiensten,
  • die aansluit bij de kerndoelen van burgerschapsvorming, omdat het verkennen van de eigen identiteit en het verkrijgen van inzicht in de opvattingen van anderen een centrale plaats inneemt,
  • waarin leerkrachten het doen van ontdekkingen in de verhalen stimuleren en is niet gericht zijn op het overdragen van dé betekenis van het verhaal.

Wat een verhaal is erop gericht de betrokkenheid van leerlingen te vergroten, door te stimuleren dat de verhalen verteld worden en er bij elke les aandacht is voor een open levensbeschouwelijk gesprek.

Door verschillen te bespreken, wordt duidelijk waar overeenstemming over bestaat en leren leerlingen respect op te brengen voor de visie van anderen.

In ‘Wat een verhaal!’ worden 48 belangrijke verhalen uit de christelijke traditie volgens een concentrisch leerplan aangeboden: hetzelfde verhaal komt tijdens de schoolloopbaan 4 keer terug vanuit verschillende invalshoeken: in groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8.

De verhalen worden ingedeeld in 8 blokken met lesmateriaal voor 6 weken: 4 blokken per schooljaar. Elk blok beslaat 6 weken: 1 les per week

Daarnaast bevat ‘Wat een verhaal!’ lesmateriaal voor de Christelijke feesten: Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.

Er zijn in elke periode ook enkele weken zonder les, afhankelijk van de jaarindeling.

Het lesmateriaal bevat voor elke week een verhaal + suggesties voor een levensbeschouwelijk gesprek en verwerkingen.

Wanneer je je registreert kun je 3 maanden kosteloos kennis maken met de inhoud van “Wat een verhaal!”. Van harte aanbevolen!

youtube-video-thumbnail